गृह संकुलांच्या मदतीला शिवसेना
कचरा कोंडी टळली ……आजचा लोकसत्ता
गृह संकुलाना मुदतवाढ ……महाराष्ट्र टाइम्स
कचरा कोंडीतून सुटका ……सामना

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *