ठाणे महानगर पालिकेचे आयुक्त श्री. संजीव जयस्वाल यांच्या कार्यकाळाला एक वर्ष आज पुर्ण झाले. ठाणे नगरीला वैभव प्राप्त करुन देण्यासाठी प्रयत्न करणारे आयुक्तांचा एक वर्ष पुर्ण झाल्याबद्दल सत्कार करताना – स्थायी समिती सभापती श्री. नरेश म्हस्के

ठाणे महानगर पालिकेचे आयुक्त श्री. संजीव जयस्वाल यांच्या कार्यकाळाला एक वर्ष आज पुर्ण झाले. ठाणे नगरीला वैभव प्राप्त करुन देण्यासाठी प्रयत्न करणारे आयुक्तांचा एक वर्ष पुर्ण झाल्याबद्दल सत्कार करताना – स्थायी समिती सभापती श्री. नरेश म्हस्के

3

Comments are closed.